Wspieramy Sędziów Niezależnych w Gdańsku – 18.06

STOP BEZPRAWNYM REPRESJOM WOBEC SĘDZIEGO IGORA TULEYI I PAWŁA JUSZCZYSZYNA ❗
ŻĄDAMY PRZYWRÓCENIA DO PRACY NIEZALEŻNYCH SĘDZIÓW ❗
STOP REPRESJOM WOBEC NIEZALEŻNYCH SĘDZI I SĘDZIÓW ❗

Kolejny 18-ty dzień miesiąca przed nami, potykamy się na schodach przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34

🔴czyli kolejny ogłoszony przez SSP IUSTITIA dzień solidarnościowego protestu Sędziów w całej Polsce,
🔴 czyli kolejny nasz DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z REPRESJONOWANYMI SĘDZIAMI.

📌 Każdego 18-tego stawaliśmy jako KOD i wszyscy ludzie dobrej woli razem z sędziami pod sądami w całej Polsce, aby wesprzeć środowisko niezależnych Sędziów i wspólnie zażądać przywrócenia do pracy bezprawnie odsuniętych od orzekania Sędziów - Igora Tuleyi, Beaty Morawiec i Pawła Juszczyszyna.
📌 Nasza presja ma sens, bo władza reprezentowana przez Neo-sędziów z tak zwanej Izby Dyscyplinarnej bezpodstawnie mieszcząca się w budynku Sądu Najwyższego ugięła się pod naciskiem wyroków TSUE, KE i wielu stowarzyszeń pro-demokratycznych i w swoim orzeczeniu uznała bezzasadność cofnięcia immunitetu i odsunięcia od orzekania sędzi Beaty Morawiec. Sędzia Beata Morawiec wraca do pracy. 1:2
📌 Każdego 18-tego będziemy stawać jako KOD i wszyscy ludzie dobrej woli razem z sędziami przed sądem w Gdańsku, aby wesprzeć środowisko niezależnych Sędziów, bo represje wobec sędziów, systemowy gwałt organów państwa na praworządności nadal trwa i dlatego musimy wspólnie przeciwko temu protestować do skutku.

📌 Zapraszamy w piątek 18-tego czerwca przed Sąd Okręgowy w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 30/34. Pokażmy, że jesteśmy solidarni w proteście przeciwko represjom, jakie dotykają sędziów w Polsce.

Z A P R A S Z A M Y ❗

W O L N A P O L S K A ❗
K O N S T Y T U C J A ❗
W O L N E S Ą D Y ❗

#IUSTITIA
#KOD
#NiezależneSądy

P.S.
Pamiętajcie o maseczkach i odległościach

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , , , .