Wspieramy Niezależnych Sędziów – Gdańsk, Gdynia, Sopot 18.10.2022

Wspieramy Niezależnych Sędziów!
Nasze wsparcie dla sędziów w ich walce o niezależność sądów i niezawisłość sędziów będzie trwało tak długo, aż rządzący, którzy powołali do tego celu system represji oparty o służalczego Rzecznika Dyscyplinarnego P. Schaba, jego dwóch zastępców i nielegalnie funkcjonującą w przestrzeni prawnej Izbę Dyscyplinarną, zamienioną na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej nie wycofają się ze wszystkich szkodliwych dla praworządności i wymiaru sprawiedliwości ustawowych zmian i nie naprawią krzywd wyrządzonych niezależnym sędziom i całemu społeczeństwu.
Żądamy bezwarunkowego przywrócenia do pracy i zaprzestania represji wobec wszystkich sędziów, którzy swoją postawą pokazują, że niezależne funkcjonowanie władzy sądowniczej wobec dwóch pozostałych nie może podlegać jakiejkolwiek dyskusji, a każda próba zmiany tej zasady powoduje destabilizację w funkcjonowaniu państwa, za co my, społeczeństwo ponosimy odpowiedzialność i konsekwencje.
Kara wynosząca na dzisiaj (342 miliony euro) nałożona na Polskę przez TSUE za łamanie zasad funkcjonowania państwa prawa obciąża nie tych, którzy celowo stworzyli szkodliwe ustawy zabierające niezależność sądom, ale obciąża nas wszystkich. ❗️❗️❗️
Przypominamy ❗️ - wadliwie, wyłącznie przez polityków wybrana neoKRS pierwszej i drugiej kadencji wadliwie nominuje neo-sędziów i asesorów, których Prezydent RP powołuje do pełnienia urzędu.
Przypominamy ❗️ - neo-sędziowie nie powinni orzekać w polskich sądach, bo ich postanowienia mogą być obarczone wadą uniemożliwienia obywatelowi dostępu do niezależnego sądu wbrew Konstytucji RP i Konwencji Praw Człowieka.
Przypominamy ❗️- że wszyscy neo-sędziowie powołani do SN, zgodnie z uchwałą 3 izb z 2020 roku nie są sędziami i powinni być odsunięci od orzekania z panią Manowską na czele.
Przypominamy ❗️ - neo-Izba Dyscyplinarna, czyli Izba Odpowiedzialności Zawodowej wymyślona na szybko przez doradców Prezydenta RP nie rozwiązuje problemu praworządności w Polsce, bo znów wyłącznie politycy A. Duda i M. Morawiecki zadecydowali o jej składzie, powołując na 11 miejsc do obsadzenia 7 neo-sędziów SN.
Przypominamy ❗️ - orzeczenia ID i IOZ są nielegalne i powinny być uznane za niebyłe.

Spotykamy się w 18.10.2022 w  

               -  Gdańsku o godzinie 10.30  - Sąd Okręgowy, ul. Nowe Ogrody 32/34

               -   Gdyni o godzinie 10.45  -  Sądu Rejonowego, Plac Konstytucji 5

               -   Sopot o godzinie 18.00 - Sąd Rejonowy, ul. 1 Maja 10

 

#KOD
#Iustitia
#MuremZaDorotą
#MuremZaIgoremTuleyą
#MuremZaPiotremGąciarkiem
#MuremZaMaciejemFerkiem
#MuremZaJoannąHetnarowiczSikorą
#MamyDość
#WolneSądy

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , .