Wspieramy! Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – 29.07 Gdańsk

Spotkajmy się 29.07 o godzinie 18.00 w Gdańsku pod Sądem Okręgowym przy ul. Nowe Ogrody 30//34. Wyraźmy nasze poparcie dla Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Niech wie, że ma nasze poparcie! Razem z Obywatelami RP Komitet Obrony Demokracji Region Pomorze serdecznie zaprasza na cotygodniowe spotkanie pod Sądem.

"Od szeregu miesięcy mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na sądownictwo, w tym na Sąd Najwyższy. Podważane są konstytucyjne zasady trójpodziału władzy, odrębności władzy sądowniczej i niezależności sądów. Wprowadzane zmiany legislacyjne zmierzają do ostatecznego zdominowania sądownictwa przez władzę wykonawczą. Działania te są prowadzone lub inicjowane przez organy państwa. W tym stanie rzeczy, w obronie konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów stają różnego rodzaju organizacje oraz grupy obywateli, świadomych wagi naruszanych reguł. Świadczy to o ich obywatelskiej dojrzałości i trosce o losy polskiego demokratycznego państwa prawnego.

Pragnę podziękować wszystkim, którym nie jest obojętny stan polskiego sądownictwa. Sądownictwo to wymaga rzeczywistej modernizacji i zmian na miarę oczekiwań społeczeństwa, a od bez mała trzech lat spotyka się wyłącznie ze zmianami kadrowymi zmierzającymi do uzyskania przez rządzącą większość wpływu na działania sądów, wpływu który przekracza wyznaczone Konstytucją RP granice.

Podejmowane w różnych formach działania zmierzające do obrony konstytucyjnych pryncypiów budzą szacunek. Są wolne od przemocy, najczęściej zdystansowane od bieżącej polityki, świadczą o dojrzałości i odwadze. Za istotny uważam głos sędziów występujących publicznie w obronie niezależności sądownictwa. Zabieranie przez nich głosu w pełni odpowiada wymogom etyki zawodowej i świadczy o poczuciu odpowiedzialności za polskie państwo.

Chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w ten obywatelski protest, tym, którzy w nim uczestniczą, biorąc udział w licznych i bardzo nielicznych manifestacjach i tym, którzy zabierają głos w przestrzeni publicznej, okazując przywiązanie do demokratycznych wartości i próbując uświadomić społeczeństwu niebezpieczeństwa związane z wprowadzanymi zmianami.

Dziękuję Wam wszystkim, Wasza postawa jest ważna i budzi szacunek nie tylko mój i sędziów, ale całego demokratycznego świata."

Małgorzata Gersdorf
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

* * *

Podziękowanie opublikowane zostało na stronie internetowej SN pod adresem: http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=437-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , , , , .