W Obronie Godności Urzędu – 10.03 Gdańsk

Tak, to prawda, wzywamy do obrony godności urzędu, każdego urzędu, który powinien być sprawowany przez osoby do tego powołane/wybrane, kompetentne i niezawisłe. Nie może być tak, że z politycznego nadania urząd rzecznika dyscyplinarnego sędziów zajmują usłużni Lasota, Schab i Radzik, (LSR), którzy zajmują się wyłącznie nękaniem sędziów, nie za to, że popełnili jakiś rzeczywisty błąd/delikt, tylko nękają ich za to, że odważyli się działać w imieniu III Władzy w sprawach jej dotyczących, a główną przyczyną wezwań jest (sic!) uchybienie godności urzędu sędziego! Po prostu, służalczy LSR, popychani przez MZZ i jego podwładnych, nękają i grożą represjami sędziom, którzy walczą o zachowanie praworządności w Polsce.

Już kilkudziesięciu sędzi i sędziów otrzymało od nich wezwania na przesłuchania lub do pisemnego tłumaczenia się ze spraw, w których doszukują się oni najdrobniejszych aspektów politycznych.

Przykład z naszego gdańskiego podwórka, SSO Igor Tuleja, którego mieliśmy okazję gościć na spotkaniu w ECS, jak i prowadzący to spotkanie SSA Władysław Brazewicz, są notorycznie nękani przez LSR o to własnie spotkanie. Prezes oddziału gdańskiego SSP "Iustitia", które organizowało to spotkanie, też został wezwany na przesłuchanie na Rakowiecką do rzecznika dyscyplinarnego.

Od miesiąca LSR zaczęli nękać też SSR Dorotę Zabłudowską, Naszą Sędzię, która odważnie stała z nami przed sądem w 2017 i 2018 roku, konsekwentnie tłumacząc nam, że sędziowie nie angażują się i nie będą się angażować w politykę, tylko stają w obronie konstytucyjnie zagwarantowanej niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, czyli między innymi godności sprawowania urzędu sędziego.

Dlatego w niedzielę, 10 marca o 18.00 stańmy przed sądem w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody 30/34, wszyscy, solidarnie i zademonstrujmy nasz sprzeciw wobec represjom, szykanowaniu i nękaniu odważnych niezawisłych sędzi i sędziów. Rzecznicy Lasota, Schab i Radzik muszą odejść, odejść z zawodu, bo to oni na 100% uchybiają godności urzędu sędziów ...bo z Gdańskiem się nie zadziera!

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , .