Upubliczniamy Wyrok TSUE – Kres KRS – 19.11 Gdańsk

Pamiętając jak 4 lata temu władza wykonawcza bała się opublikować wyrok TK z marca 2016 chcielibyśmy jej pomóc i upublicznić wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, który zapadnie 19.11.2019 w Luksemburgu.
Wyrok TSUE ma odpowiedzieć na pytania prejudycjalne zadane przez SN, czy nowo stworzona przez de-reformę SN Izba Dyscyplinarna jest w rozumieniu prawa unijnego sądem i czy jest (jeżeli nim jest) sądem niezależnym i niezawisłym, jeżeli jego skład został wybrany przez neo-KRS (dawniej Krajową Radę Sądownictwa). Poznamy więc też odpowiedź na pytanie, czy nastąpi kres neo-KRS, organu, w składzie którego zamiast sędziów wybranych przez niezależne zgromadzenia sędziowskie zasiadają osoby wybrane przez partie polityczne, a który miał stać na straży niezależności i co najważniejsze bronić niezawisłości sędziów, i który w tym składzie nie gwarantuje własnej niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Dlatego zapraszamy 19 listopada przed SO w Gdańsku na Nowe Ogrody 30/34 na godzinę 18.00, gdzie upublicznimy wyrok TSUE razem z komentującymi go prawnikami. ZAPRASZAMY!

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , , .