Spotkanie z Adamem Bodnarem w Oliwskim Ratuszu Kultury – Gdańsk-Oliwa – 05.01.2023

Pierwszy czwartek 2023 roku spędziliśmy w Oliwskim Ratuszu Kultury na spotkaniu w Ramach Rozmów Fundamentalnych z cyklu #Refleksjenadspołeczeństwemiprawem.
Pierwszy czwartek 2023 roku spędziliśmy w Oliwskim Ratuszu Kultury na spotkaniu w ramach Rozmów Fundamentalnych z cyklu #Refleksjenadspołeczeństwemiprawem.
Rozmowę z #AdamBodnar o książce NIGDY NIE ODPUSZCZĘ i szerokim spektrum spraw publicznych wspaniale przeprowadziła Magda Krzyżanowska-Mierzewska, radca prawny, autorka licznych publikacji o orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, ochronie praw człowieka i wymiarze sprawiedliwości. Dwugodzinne spotkanie dotyczyło wielu tematów – dotyczących prawa, którego większość społeczeństwa nie dostrzega, sądząc że prawo ich nie dotyczy. A prawo to nie papier, prawo to naruszanie praw człowieka, między innymi osób LGBT i osób z niepełnosprawnościami, prawa do aborcji. Gość spotkania, omawiając temat przytoczył cytat ze swojej książki „nie daje mi spokoju, że całe grupy osób w Polsce są poniżane i wykluczane”. Duża część rozmowy dotyczyła braku poczucia odpowiedzialności rządzących za decyzje i łamanie prawa, tylko dlatego, że są zgodne politycznie. Również o działaniach polegających na niszczeniu osób przy wykorzystaniu mediów społecznościowych stosując efekt mrożący, czyli działanie mające na celu powstrzymanie aktywności kolejnej osoby. Szeroko było o Trybunale Konstytucyjnym, służbie zdrowia, mowie nienawiści i dyskryminowaniu osób poprzez używanie skrajnych sformułowań. O braku godzenia się z różnym traktowaniem mniejszości narodowych, bo jedna mniejszość jest gorsza od drugiej, czego przykładem jest niższa subwencja na naukę języka niemieckiego dla uczniów mniejszości niemieckiej – jedna godzina lekcyjna tygodniowo, gdzie dla innych narodowości, są to trzy godziny tygodniowo.
W drugiej części spotkania, były pytania z sali, które gość zapisywał i odpowiadał blokami. Pytania dotyczyły priorytetów dla nowego rządu – przy założeniu, że obecny przegra wybory, ale i obawach jeżeli rząd przegra wybory, co może doprowadzić do unieważnienie wyborów, o służbie zdrowia, o zmianie przepisów dotyczących osób zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, o rozliczeniu za pandemię. Było pytanie dotyczące żądania przez Prezesa Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską reasumpcji wyboru 30 ławników Sądu Najwyższego, w zdecydowanej większości kandydatów zgłoszonych przez Komitet Obrony Demokracji. Adam Bodnar obiecał przyjrzeć się tej sprawie i pomóc swoim słowem. Przy tej okazji wspomniał wypowiedź #AndrzejKompa, podczas przesłuchań na ławnika, oceniając ją jako fenomenalny przykład obywatelskiej kultury, niezwykły sposób argumentacji i zrozumienia wagi postawy.
#MichałPiotrSzulc przypomniał gościowi, że dwa miesiące temu, w rozmowie telefonicznej obiecał wziąć udział w Akademii Społeczeństwa Otwartego i nie czekając, że profesor Adam Bodnar potwierdzi chęć udziału zapytał z kim chciałby porozmawiać na argumenty dotyczące praw człowieka. Gość podjął temat, proponując temat spotkania prawo człowieka i zaproponował zaproszenie do debaty Sebastiana Dudy – teologa, filozofa i publicysty lub Michała Królikowskiego prawnika, adwokata doktora nauk prawnych albo Piotra Trudnowskiego prezesa Klubu Jagiellońskiego czyli osoby, które nie tyle, że przynależą do obozu rządzącego, ale reprezentują inny zestaw poglądów.
Link do relacji ze spotkania:
Posted in Relacje.