Spotkanie Programowe 2018-2019 – Gdańsk 02.12.2018

Rada Regionu i Zarząd Regionu Pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych Członków na spotkanie, które odbędzie się w dniu 2 grudnia od godziny 12.00 w Klubie Feluka w Gdańsku przy ulicy Gospody. Na spotkaniu będziemy mieli okazję porozmawiać o sprawach bieżących i perspektywach jakie nas czekają w nadchodzącym roku. Delegaci będą mieli okazję podzielić się swoimi refleksjami po minionym Walnym Zjeździe w Warszawie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!
Harmonogram:
12:00 – 12:05
Rozpoczęcie i przywitanie 5 min
12:05 – 12:10
Podsumowanie działalności w 2018 - Przewodniczący ZR 5 min
12:10 – 12:25
Informacja z działalności w 2018 - Członkowie Zarządu 3 min/osobę
12:25 – 12:50
Refleksje z NKZD w Warszawie - Delegaci 3 min/osobę
12:50 – 13:05
Informacja z działalności 2018 - Grupy Lokalne (3 min/GL)
13:05 – 13:40
Oświadczenia i pytania do władz ZGL, ZR i Del Członkowie KOD (1min/osobę)
13:40 – 14:00
Odpowiedzi na zadane pytania - (po każdym bloku 10 pytań)
14:00 – 14:10
Perspektywy, plany, programy na 2019r - Zarząd Regionu (10 min)
14:10 – 14:25
Perspektywy, plany, programy na 2019r - Grupy Lokalne (3 min/GL)
14:25 – 15:00
Perspektywy, plany, programy na 2019r - Członkowie KOD (1 min/os)

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , .