Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje – Warsztaty 03.11.2022 -ASO

Warsztaty w ramach III semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego #RozwiązywanieKonfliktów_Mediacje,  przeprowadziła członkini pomorskiego #KOD #BeataPawlik w ramach cotygodniowych cyklicznych Rozmów Czwartkowych.

Tematyka warsztatów przybliżyła temat i przedmiot konfliktu, jego strony, przedmiot, uczucia i motywy zachowania. Ciekawym spostrzeżeniem, było zwrócenie uwagi na to, że konflikt odnosi też pozytywne skutki gdyż zmusza do oceny i weryfikacji poglądów. Wyjaśnione zostały psychologiczne mechanizmy w sytuacji konfliktu – jak lustrzane odbicie, mechanizm źdźbła i belki, podwójne normy, uproszczone skrajne myślenie. Kolejnym punktem było omówienie typu konfliktów i sposobów ich rozwiązywania. Faz konfliktu i postępowania w sytuacjach konfliktowych, co wprowadziło wykład do omówienia fazy mediacji. Mediacji będącej pozasądową metodą rozwiązywania sporów, dobrowolnym, nieformalnym, procesem, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. W tym punkcie wykładowczyni omówiła techniki negocjacji - prowadzenie ko-mediacji, wyjście na galerię, złoty most, spotkanie indywidualne, obrona przed manipulacją.
Dwie godziny wartościowego i potrzebnego wykładu, pozwoliło słuchaczom zrozumieć, co robić, a czego nie robić, w wypadku konfliktu, jak się zachować, aby konflikt nie narastał. Nie zabrakło zapytań do wykładowcy opartych na przykładach z KOD-owego podwórka, jak również politycznego.
Wykład pełen humoru, ekspresji, dynamiczny, z rodzajowymi scenkami, między innymi mediacji, pokazanymi dla zrozumienia wykładu, tak nas zainteresował, że dostaliśmy pracę domową do odrobienia i umówiliśmy się, w kolejnym tygodniu, na praktyczne warsztaty z mediacji.
Warsztaty to element projektu społecznego #EdukacjaObywatelska, dofinansowanego przez #GminaMiastaGdańska
Posted in Relacje.