Rozdawnictwo kontra polityka społeczna – wykład prof. Dariusza Filara – Gdańsk 02.03.2023 – ASO

Czwarty semestr Akademii Społeczeństwa Otwartego rozpoczął się wykładem #ROZDAWNICTWOkontraPOLITYKASPOŁECZNA transmitowanym na żywo z Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku Oliwie, wygłoszonym przez #DariuszFilar ekonomistę, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego.
Spotkanie prowadził członek pomorskiego #KOD #PiotrKuropatwiński. Wykład był oparty na napisanej przez profesora książce NA MIELIŹNIE poświęconej gospodarczym i społecznym skutkom rządów Zjednoczonej Prawicy, w której to profesor pisze o ubóstwie, które dotknęło znaczną część społeczeństwa, o malejącej stopie inwestycji, o pogłębiającym się zadłużeniu państwa, galopującej inflacji, o niewydolności państwowych instytucji.
W wykładzie profesor duży nacisk położył na wyjaśnienie zagadnień związanych rozdawnictwem pieniędzy, do którego społeczeństwo zostało przyzwyczajone, a co spowoduje, że trudno będzie je zmienić. Rozdawnictwo według profesora to działanie poprawiające tylko sytuację doraźną, gdyż nie ma ono żadnego wypływu na sytuację obywateli w długim okresie czasu. Rozdawnictwem nazwał Program 500+, który nie był programem na ograniczenie ubóstwa, tylko na zwiększenie dzietności, co się nie stało, a od roku 2020 kosztuje państwo 41 miliardów rocznie, z czego 9-10 miliardów trafia do jedynaków z dobrze sytuowanych rodzin.
Odniósł się też do wypłat 13. i 14. emerytury, które błędnie nazywane są emeryturami, gdyż nie są wypłacane z funduszu ubezpieczeń społecznych tylko z dotacji państwa.
Po wykładzie słuchacze zadawali pytania: Jak wyjść z tej patologii? Jak dotrzeć do młodego pokolenia? Jak uczyć o pieniądzu, o szacunku do pieniądza? Jak uzasadniać, dlaczego demokracja się opłaca, tak jak to się mówi w krajach nordyckich? Dlaczego gospodarka coś z tego ma? Dlaczego my obywatele coś z tego mamy? Profesor odpowiedział: jedną z ogromnych zalet modelu nordyckiego jest niezwykle elastyczny rynek pracy i elastyczne godziny pracy. Miękkie przechodzenie z pracy do pracy. Tego typu rozwiązania sprawiają, że ludzie, mając poczucie socjalnego bezpieczeństwa, stają się bardziej efektywni. My sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo energii tracimy, jeżeli rzeczywistość gospodarcza, w której działamy, jest opresyjna, czy wywołująca napięcia i konflikty. Społeczeństwa, które mają poczucie pewnej wewnętrznej równowagi i poczucie zabezpieczenia, nie tracą energii na walkę, a mogą ją poświęcić na twórcze działanie.
Spotkanie zakończyło się podsumowaniem: stoimy przed ogromem problemów, bo zwycięstwo polityczne, to będzie tylko krok do podjęcia gigantycznej pracy!
——————————————————————————————————
——————————————————————————————————
Posted in Relacje.