„NIE dla chaosu w szkole” – podpisz petycję

 Koalicja "NIE dla chaosu w szkole" przygotowała i udostępnia petycję, do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej, wzywającą do zobowiązania kuratorów oświaty do podania informacji o liczbie klas i profili w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2019/2020 . 

Informacje te powinny być dostępne dla rodziców i absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjów  przed 1 wrześniem 2018 r.

Podpisujcie !

Posted in Wydarzenia and tagged , .