OSIEMNASTEGO O OSIEMNASTEJ – Gdańsk 18.07.2022

Lista szykanowanych sędziów wciąż się wydłuża, dlatego w odpowiedzi na protest z dnia 18 grudnia 2020 https://www.facebook.com/sedziowie dołączamy lokalnie do wsparcia szykanowanych sędziów: Pawła Juszczyszyna i Igora Tuleyi oraz innych, którzy są prześladowani przez władzę za przestrzeganie praworządności. Do momentu przywrócenia tych sędziów do pracy będziemy ich wspierać co miesiąc osiemnastego o godzinie 18:00. Choć Pani Beata Morawiec przywrócona do orzekania jest przykładem, że to co robimy ma sens na liście represjonowanych sędziów przybyły nazwiska Piotra Gąciarka i Macieja Ferka a w ostatnich tygodniach Krzysztofa Chmielewskiego i Macieja Rutkiewicza a całkiem niedawno Joannę Hetnarowicz-Sikorę, w swej walce o praworządność nie są sami.

Spotykamy się 18 lipca o 18.00, w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 30/34. Zapraszamy.
#wolnesądy
#muremzaigorem
#DzieńSolidarności
#MuremZaIgoremTuleyą
#MuremZaPawłemJuszczyszynem
#MuremZaBeatąMorawiec
#MuremZaPiotremGąciarkiem
#MuremZaMaciejemFerkiem
#DzieńSolidarnościZrepresjonowanymiSędziami
#muremzaJoannąHetnarowiczSikorą
#kropladrążyskałę
#sędziowiewspieramywas
#presjamasens
#obywatelerpgdańsk
#razemmożemywięcej
#niedamysięzastraszyć
#mamydość
#pieniądzezapraworządność

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .