Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe – 13.07 #Gdańsk

OBYWATELKI I OBYWATELE - SEJM JEST NASZ!
Od trzech lat PiS demoluje państwo. Próbuje też ośmieszyć i skompromitować wszystko, co w Polsce cenne i ważne, za co walczyli nasi przodkowie i my sami.

13 lipca, pod plastikowym namiotem, wykorzystując 550 rocznicę demokracji w Polsce, PiS próbuje za publiczne pieniądze zorganizować kosztowną parodię Zgromadzenia Narodowego.

W sytuacji, kiedy nie ma już sądu konstytucyjnego, a partyjna władza zamierza posłusznymi sobie ludźmi obsadzić 60% składu sędziów Sądu Najwyższego, przejmując między innymi kontrolę nad wyborami, ta groteskowa ceremonia przywodzi na myśl niesławnej pamięci Targowicę, która podeptała nie tylko Konstytucję 3 maja, ale polską niepodległość.

Apelujemy więc do polityczek i polityków, dla których cokolwiek znaczy polska wolność, praworządność i demokracja, by nie uczestniczyli w tym wydarzeniu.

Nie spotykamy się tam jednak, by protestować. Czas protestów się skończył. Nadszedł czas żądań.

--> Oczekujemy nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz Komisji Weneckiej. Tylko tak Polska może uniknąć wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który wykluczy nas z grona państw praworządnych, a tym samym zrujnuje ostatecznie dorobek polskiej niepodległości.

Parlamentarzystki i parlamentarzyści, Wasz udział w głosowaniach narzucanych przez PiS tylko legitymizuje bezprawie władzy. Udział w karykaturze parlamentaryzmu nie jest służbą reprezentantów narodu. Stańcie z nami w obywatelskim sprzeciwie i nieposłuszeństwie, jak my wielokrotnie stawaliśmy z Wami.

Obywatelskie Zgromadzenie Narodowe zjednoczy polskich demokratów, nie służąc żadnej partii, tylko demokracji i wolności w ogóle. Chodzi o polskie państwo: niepodległe, praworządne, gwarantujące w konstytucji wolność i podstawowe prawa każdemu.
#ObywatelskieZgromadzenieNarodowe (cyt. z warszawskiego OZN)

Spotykamy się 13 lipca o 18.00 na Targu Drzewnym w Gdańsku! Przyjdź!

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , .