W obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Stańmy w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich! Nie tylko dlatego, że dobrze działa na rzecz obywateli Polski. Także, dlatego, by nie pozwolić na łamanie prawa, skracając jego kadencję. A jest to kadencja pięcioletnia i ma się skończyć w 2020 roku. I do tego czasu, ma, tak jak dotąd, bronić nas przed władzą. Każdą władzą.

Podpisujmy petycje w obronie RPO: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/bodnar

Wejdźmy na stronę rpo.gov.pl i dowiedzmy się dokładnie czym się zajmuje i w jakich sprawach nas poprze i obroni.

Wyraźmy nasze poparcie dla działań RPO pod linkiem http://opinie.ngo.pl/wiadomosc/2115715.html .
Śledźmy stronę MamPrawoWiedziec.pl i reagujmy! Protestujmy! Bo to w naszym interesie. Jak przegramy, będziemy wobec prawa i rządzących bezbronni.

Rzecznik Praw Obywatelskich: 
Zgodnie z Konstytucją „Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.”

RPO pracuje na rzecz wszystkich obywateli, także tych z którymi różni się światopoglądowo. Ma, w imieniu obywateli, patrzeć władzy na ręce i być niezależny od władzy – każdej władzy: wykonawczej, sądowniczej, prawicowej, lewicowej, koalicji, opozycji. Ma zawsze stać po stronie słabszego, bo obywatel w relacji z władzą, zawsze będzie na słabszej pozycji. Nie może się oglądać na interesy rządzących.

Obecny RPO – Adam Piotr Bodnar – został wybrany przy ogromnym wsparciu organizacji pozarządowych. Bo na ich rzecz wcześniej pracował i z nich się wywodzi. Zajmował się wcześniej prawami człowieka. Jest dobrze do tej pracy przygotowanym prawnikiem. Działał w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Adam Bodnar jest pierwszym RPO, który jeździ po Polsce. Na spotkaniach rozmawia z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, żeby lepiej poznać nasze problemy i to, jak w codziennym życiu funkcjonuje prawo i gdzie jest łamane. Bo to organizacje pozarządowe są blisko ludzi i rozwiązują konkretne problemy. I one pomagają RPO w obronie każdego z nas.

Oto co mówią o nim ludzie, z którymi współpracuje: 
Dla niego dobro drugiego człowieka jest zawsze na pierwszym miejscu. Ma „naturalne” zrozumienie dla działań obywatelskich i docenia ich wagę. Wykazuje determinację i odwagę w szukaniu rozwiązań. Kieruje się nie tylko literą prawa ale i jej duchem. Słucha ludzi. Żeby być bliżej ludzkich problemów i lepiej zrozumieć braki prawa, organizuje wizyty w regionach – w dużych miastach i małych miasteczkach. Wszędzie tam, gdzie są problemy. Podpowiada rozwiązania. Włącza się w konkretne sprawy. Nie zostawia żadnego problemu. Nawiązuje długofalowe kontakty i dialog z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie z tymi w małych miejscowościach, gdzie trudniej być niezależnym od władzy, także samorządowej. Jest niezwykle aktywny. Wykazuje się inicjatywą. Pojawia się na spotkaniach ekspertów. Uczestniczy w całych spotkaniach, prowadząc merytoryczną dyskusję.

Sprawy, którymi w naszym imieniu zajmuje się RPO dotyczą każdego z nas. Jak nie dziś, to jutro. Jak nie mnie, to moich bliskich. Oto kilka przykładów: żywienie w szpitalach, pomoc medyczna dla osób starszych, prawa pacjenta, prawa lokatorów, prawa rodzących kobiet, przeciwdziałanie bezdomności, problem niepłacenia alimentów, prawa przedsiębiorców, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie, problem leczenia bólu, opieszałość policji w sprawach przemocy domowej, ochrona prywatności i danych, równość obywateli wobec prawa.

Przedstawiciele władzy, narodowcy i koła konserwatywne domagają się odwołania RPO, choć ich także RPO broni, gdy tego potrzebują. Twierdzą, że dyskryminuje ludzi ze względu na wyznawanie tradycyjnych wartości, i że sprzeniewierzył się ślubowaniu na Konstytucję RP. Niektórzy uważają, że w ogóle należy instytucję RPO zlikwidować.

Ale zastanówmy się: Czy wymuszanie zmiany osoby – tylko dlatego, że nie odpowiada jakiemuś środowisku – na przedstawiciela o zbieżnych poglądach, ma cokolwiek wspólnego z demokracją? W Polsce mieszka 38 milionów ludzi o bardzo różnych poglądach i zawsze ktoś będzie niezadowolony z decyzji tego, czy innego RPO.

Niektóre środowiska twierdzą też, że RPO nie broni zwykłych obywateli. To nieprawda!
Zapoznajmy się ze choćby niektórymi sprawami, które wprost to pokazują:

1. w zakresie zjawiska czyszczenia kamienic:
https://www.rpo.gov.pl/…/sprawa-pani-stefanii-i-grożącej-je…

2. w zakresie refundacji lekow na choroby rzadkie:
https://www.rpo.gov.pl/…/wazna-rozprawa-przed-naczelnym-sad…

3. odpady:
https://www.rpo.gov.pl/…/czy-działalność-składowiska-odpadó…

4. Bialowieża:
https://www.rpo.gov.pl/…/puszcza-bialowieska-RPO-zaskarzyl-…

5. Więźniowie chorujący psychicznie, którzy nie powinni odbywać kary:
https://www.rpo.gov.pl/…/wiezniowie-o-umyslowosci-dzieci-ch…

6. Budowa linii energetycznych a prawa mieszkancow:
https://www.rpo.gov.pl/…/sprawa-linii-przesyłowych-i-praw-m…

7. Kwestie podatkowe:
https://www.rpo.gov.pl/…/czy-mieszkancy-warszawy-ktorym-rat…

8. Pan Feliks i 11 lat w Szpitalu psych w Rybniku
https://www.rpo.gov.pl/…/czy-mieszkancy-warszawy-ktorym-rat…

Odwołanie RPO będzie niebezpiecznym precedensem – spowoduje, że kolejny RPO będzie mniej niezależny od władzy i będzie mniej energicznie bronił przed nią obywateli. A tego przecież nie chcemy!

Posted in Projekty and tagged , , , .