MOC Solidarności

Z ogromną przyjemnością przekazujemy Państwu szczegóły wydarzenia „Moc Solidarności”w dniu  31.08. 2017r.

Program obchodów 37 rocznicy Porozumień Sierpniowych

O 10.00 oficjalnie rozpoczynamy zgromadzenie i zapraszamy do dyskusji z aktywistami, przedstawicielami organizacji społecznych oraz politykami w Miasteczku Obywatelskim.

Równolegle z telebimu odbywają się projekcje filmów:

"Siła silniejsza od przemocy" - reż. Steve York, rok produkcji 2000
"Nie byliśmy bohaterami. Strajk oczami kobiet" - realizacja Paweł Łączkowski, rok produkcji 2010
"Solidarność, solidarność" - reż. Juliusz Machulski, Piotr Trzaskalski, Krzysztof Zanussi, Andrzej Jakimowski, Jan Jakub Kolski, Robert Gliński, Filip Bajon, Jacek Bromski,Jerzy Domaradzki, Ryszard Bugajski, Feliks Falk, Andrzej Wajda, Małgorzata Szumowska, rok produkcji 2005.

O 11.00 Rozpoczynamy panele dyskusyjne:

O godzinie 19.00 zapraszamy Państwa na uroczysty wiec "Moc Solidarności"

upamiętniający rocznicę Porozumień Sierpniowych, oraz nawiązujący do obecnej aktywności obywatelskiej i protestów lipcowych w obronie niezawisłości sądów i niezależności sędziów.

Swoją obecność na wiecu potwierdził już Pan Prezydent Lech Wałęsa, Stanisław Tym, oraz bohaterowie oryginalnej Solidarności: Bogdan Borusewicz, Bożena Grzywaczewska, Henryka Krzywonos. Spodziewamy się również usłyszeć Władysława Frasyniuka.

O 21.00 nasze wydarzenie zakończymy koncertem, na którym wystąpią m.in. Marek Bosy oraz grupa Pudelsi.
Obejrzyj najnowszy klip Pudelsów: "Solidarność"

ARCHIWALNE

Zapraszamy w historyczne miejsce, w którym zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe - 31.08. spotykamy się pod Salą BHP na dawnych terenach stoczniowych!

List otwarty do Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ Solidarność

Szanowny Panie Przewodniczący

Piszę do Pana publicznie, ponieważ taką formę komunikacji narzucił Pan po tym, jak pomorski Komitet Obrony Demokracji zgłosił chęć zorganizowania obchodów podpisania porozumień sierpniowych w Gdańsku i zaprosił NSZZ „Solidarność” do wspólnego świętowania tego wydarzenia.
Nie odpowiedział Pan na nasze zaproszenie, zamiast tego Komisja Krajowa wystosowała stanowisko, a Pan podpisał je w jej imieniu.

Niewiele jest w Polsce rocznic, które budzą radość, które napawają nadzieją i optymizmem, i które kojarzą się ze wspólnym zwycięstwem.
31 sierpnia jest taką właśnie rocznicą.
Kolejne pokolenia mają szansę inspirować się tamtym solidarnym buntem milionów Polek i Polaków, który został uwieńczony porozumieniami z ówczesną władzą.
Sierpień 1980 roku jest historią o marzeniach całego społeczeństwa polskiego o wolnej, otwartej na świat, sprawiedliwej i dostatniej Polsce.
Dzięki tamtemu zrywowi społecznemu już kilka lat później, mimo dramatycznie niekorzystnej sytuacji geopolitycznej, Polska została wyrwana z objęć sowieckiego imperium i weszła na drogę wolności i rozwoju.

W sierpniu 1980 roku Polki i Polacy w całym kraju walczyli o wartości, takie jak wolność narodu i jednostki, prawa człowieka i obywatela, prawdę w życiu publicznym, pluralizm związkowy i polityczny.
Czytając stanowisko Komisji Krajowej odnoszę wrażenie, że to, co łączy Państwa z tamtym czasem, to już tylko nazwa związku i logo, które na zawsze pozostanie symbolem wspólnego zwycięstwa.

Piszecie Państwo, że jesteście depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa.
Poważnie?
Sierpień 1980 roku jest wspólnym dziedzictwem wszystkich Polek i Polaków i nikt, żadna organizacja, nawet dzisiejsza NSZZ „Solidarność”, nie jest jego właścicielem.
Z tego dziedzictwa nie wolno nikogo wykluczać, a Wy to robicie.
Tamto wezwanie do wolności, choć niezapisane, było również wezwaniem do budowy Polski demokratycznej, a w demokracji jest miejsce zarówno dla liberałów, konserwatystów i socjalistów.
I wtedy i dziś żywym jest marzenie o Polsce, w której jest miejsce dla każdej Polki i dla każdego Polaka, bez względu na różniące nas cechy, poglądy, i tak też zresztą zostało to zapisane w polskiej Konstytucji, przyjętej w ogólnonarodowym referendum.
To z tych powodów Komitet Obrony Demokracji zaprosił do świętowania kilkadziesiąt różnych organizacji społecznych, politycznych i związkowych, bo tak rozumiemy wolność i demokrację.
W taki sposób chcemy budować wspólnotę narodową, a można budować ją tylko w oparciu o fundamentalne wartości i tylko współpracując ze sobą, nie zaś grożąc sobie i zwalczając się, stosując kryteria lepszych i gorszych obywateli.

W sierpniu 1980 roku Polki i Polacy upomnieli się między innymi o prawdę w życiu publicznym. Tymczasem w Państwa stanowisku, w którym odnosicie się do organizacji stworzonej i działającej w trosce o nasze wspólne dobro, jakim jest Polska, zawartych jest wiele kłamstw i chęć poniżenia członków Komitetu Obrony Demokracji.
To przykry dowód, jak bardzo oddaliliście się od dziedzictwa tamtych dni.

Jestem dumny z faktu, że sympatie miażdżącej większości działaczek i działaczy opozycji antykomunistycznej, w tym założycieli pierwszej „Solidarności”, są dziś przy nas i przy innych ruchach obywatelskich, które starają się stać na straży wolności i demokracji.

Panie Przewodniczący,
czytając tekst Waszego stanowiska odnoszę wrażenie, że próbujecie nas straszyć, mimo że zaprosiliśmy Was do wspólnego świętowania.
W podobnym tonie jest napisany Pański list do członków NSZZ „Solidarność”.
W moim odczuciu to nic innego jak wezwanie do konfrontacji.
Niech nikt nie próbuje stawiać Polaków przeciwko Polakom, zwłaszcza jeśli myśli o sobie, że jest spadkobiercą wartości Sierpnia ’80.

Wciąż wierzę, że tam na gdańskim Placu Solidarności, możemy cieszyć się i rocznicą i sobą nawzajem, będąc dumnymi z tak pięknej karty naszej wspólnej historii.

Z poważaniem

Radomir Szumełda
Przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji
Regionu Pomorskiego.

Gdańsk 22.08.2017 r.

W 37 rocznicę Sierpnia '80 zapraszamy do wspólnego, obywatelskiego upamiętnienia tych wydarzeń oraz zamanifestowania naszego zaangażowania w sprawy kluczowe dla obecnej sytuacji w Polsce!

W całodziennym zgromadzeniu, poprzez marsze, happeningi miejskie, panele dyskusyjne, pokazy, występy gości i artystów, oraz wolne wypowiedzi przedstawicieli wielu grup, stowarzyszeń i organizacji społeczno-politycznych zamanifestujmy naszą niezłomną dążność do utrzymania w Polsce idei Wolności, Równości, Demokracji i Solidarności!

O szczegółach programu będziemy Państwa informować na bieżąco, natomiast już teraz niezmiernie miło nam przekazać, że odwiedzą nas bohaterowie polskiej Solidarności: Pan Prezydent Lech Wałęsa oraz Władysław Frasyniuk!
Do zobaczenia na Placu Solidarności!

https://www.facebook.com/events/283018682178352/

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , .