Milczący Łańcuch Światła – Gdańsk

Schody przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zajęte przez ekipy remontowe, ale to żadna przeszkoda dla naszych spotkań. Zapraszamy na schody podpomnikiem Jana III Sobieskiego, można popowiedzieć, że bedziemy troszeczkę bliżej władzy.
Może usłyszą, że sędziowie ( w szczgólności ze Szczecina) nie dadzą się zastraszyć prokuratorskimi dochodzeniami.
Może im milcząco wyjaśnimy, że będziemy monitorować zmiany zachodzące w sądach powszechnych w całym województwie pomorskim.
Może im szepniemy, że wybór nowego PiSędziego TK, to działaniu wbrew prawu, konstytucji i oczekiwaniom Suwerena.
Może im powiemy, że Solidarność jest jedna i nie dzieliła i nie dzieli społeczeństwa.
Może im wykrzyczymy, że 31.08.2017 to nasze wspólne święto i mądry powinien ustąpić głupiemu, ale nie rezygnować z manifestowania swoich racji.
Może im….

Posted in Wydarzenia and tagged , , .