Kobiety przejmują władzę – 6.11 Gdańsk

Czas Kobiet nadszedł!
Walka o prawa kobiet toczy się od wieków. Zawsze byłyśmy tymi, które stoją za mężczyznami i wspierają ich w działaniach. Teraz mówimy DOŚĆ. Chcemy stać ramię w ramię . Decydować o naszym ciele, życiu, wyrażać poglądy, które nie muszą być grzeczne i popularne. Skończyć wreszcie, z mówieniem nam, co jest dla nas dobre, o powinnościach wobec wszystkich, tylko nie wobec nas samych.
Są mężczyźni, którzy nas wspierają w naszych dążeniach, traktując je jako walkę o równe prawa nas wszystkich - prawa człowieka.
Jako ludzkość stanowimy jedność.

Spotykamy się 6 listopada o godzinie 18.00 w Gdańsku na Targu Drzewnym 3/7.

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , .