Jestem LGBT – 20.08 Gdańsk

#JestemLGBT

🇬🇧 For English, scroll down 🇬🇧

Nie ma zgody na przemoc i mowę nienawiści. Jesteśmy ludźmi, pragniemy godności i szacunku!

Inspirując się twittem europosłanki Magdaleny Adamowicz z 27.05.2020, który brzmiał:
"#JestemLGBT - krzyczę w imię pełnej solidarności poniżanymi, obrażanymi i pozbawionymi godności ludźmi"
hasłem i myślą przewodnią wiecu wybraliśmy właśnie #JestemLGBT. Zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych środowisk naszego miasta. Głos zabiorą przedstawicielki i przedstawiciele gdańskiej społeczności, organizacji pozarządowych, lokalni politycy, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele biznesu m.in.:

Magdalena Adamowicz - europosłanka
Piotr Kowalczuk - wiceprezydent Gdańska
Joanna Senyszyn - posłanka Lewicy
Marta Magott - Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Piotr Jankowski - Tolerado
Beata Maciejewska - posłanka Lewicy
Anna Strzałkowska - Przewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania
Tomasz Piotrowski - Replika
Elżbieta Jachlewska - Stowarzyszenie Waga
Ewa Topór-Nawarecka - Komitet Obrony Demokracji
Khedi Alieva - Fundacja Kobiety Wędrowne
Nikodem Mrożek - Stowarzyszenie Asfera
Elżbieta Rutkowska - Krytyka Polityczna
Aleksandra Mosiołek - Centrum Praw Kobiet
Ewa Graczyk - Uniwersytet Gdański
Jakub Hamanowicz - Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska
Martyna Kozdra - Młoda Zaraza

Wspólnie pokażemy, że:

🏳️‍🌈 Gdańsk wdrażając miejską politykę równościową zapewnia ochronę osobom dyskryminowanym i jest miejscem, w którym każda i każdy z Nas może czuć się bezpiecznie BĘDĄC SOBĄ,
oraz
🏳️‍🌈 okażemy wsparcie lokalnej młodzieży LGBT+, szczególnie narażonej na prześladowanie i przemoc, co potwierdzają liczne badania i statystki - 80% młodzieży LGBT+ ma myśli samobójcze,
a także
🏳️‍🌈 pokażemy osobom LGBT+, że mają oparcie w społeczności miasta Gdańska.

📍 Gdzie: plac przed Dwór Artusa - Muzeum Gdańska i przy Fontanna Neptuna

📆 Kiedy: 20.08.2020 o godzinie 18:00

😷 Należy pamiętać o środkach ostrożności:
MASECZKI NA TWARZY

📏 Zachowaj odległość - najlepiej 2 m od siebie

🇬🇧
#IamLGBT
We stand against hate speech. As humans, we deserve dignity and respect.
Inspired by a Member of the European Parliament Magdalena Adamowicz’s post on Twitter on 27th of May, 2020: “#IamLGBT - I scream in the name of full solidarity with people who are humiliated, insulted and deprived of dignity” we chose “#IamLGBT” as a motto for the rally. We have invited representatives of various circles and organisations from our city, members of Gdańsk’s community, NGOs, local politicians and entrepreneurs. Our speakers are e.g.:

Magdalena Adamowicz - MEP
Piotr Kowalczuk - vice mayor of Gdańska
Joanna Senyszyn - MP Lewica
Marta Magott - Immigrant Support Center
Piotr Jankowski - Tolerado
Beata Maciejewska - MP Lewica
Anna Strzałkowska - President of Gdańsk Equal Treatment Council
Tomasz Piotrowski - Replika Magazine
Elżbieta Jachlewska - Waga Association
Ewa Topór-Nawarecka - KOD (Committee for the Defense of Democracy)
Khedi Alieva - Foundation of Itinerant Women
Nikodem Mrożek - Asfera Association
Elżbieta Rutkowska - Krytyka Polityczna Magazine
Aleksandra Mosiołek - Women's Rights Center
Ewa Graczyk - University of Gdańsk
Jakub Hamanowicz - Gdańsk’s Youth City Council
Martyna Kozdra - Młoda Zaraza Association

We stand together to manifest and express:
🏳️‍🌈That by implementing municipal equality politics, city of Gdańsk protects the discriminated and remains a safe place for you to be yourself and love who you love
🏳️‍🌈To show support for the local LGBT+ youth, who are experiencing harassment, violence and discrimination. Various statistics display that 80% of LGBT youth are having suicidal thoughts.
🏳️‍🌈And to support LGBT+ people. Gdańsk’s community stands by you and your civil rights!
📍 Location: square in front of Neptune Statue, Old Town, Długi Targ Street, Gdańsk
📆 When: 20.08.2020 6pm

Please keep in mind safety precautions:
😷FACE MASKS
📏Keep distance - preferably 2 m apart

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , .