Europo, Nie Odpuszczaj! -11.06 Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Wejherowo

W czerwcu 2018 rozstrzyga się, czy Komisja Europejska zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości ustawę o Sądzie Najwyższym, ustawę łamiącą naszą Konstytucję, ustawę sprzeczną ze standardami państwa prawa.
KE musi jednak widzieć także determinację Polaków w obronie własnych instytucji.
Pokażmy, że jesteśmy zdeterminowani, że Wolne Sądy są wartością której będziemy bronić.
W lipcu złożyliśmy zobowiązanie wobec sędziów, że nie zostawimy ich samych. Już dzisiaj są poddawani szykanom, a tylko ich niezawisłość jest gwarantem sprawiedliwości w RP.
Bądźcie w całej Polsce pod Sądami w swoich miastach.
Poniedziałek 11 czerwca o godzinie 19.00.
Zbierajmy podpisy pod petycją do KE.
Głośno krzyczymy NIE.
Poinformuj o wydarzeniu znajomych.

Posted in Wydarzenia and tagged , , .