Dziś Sędziowie – Jutro Ty! – 18.12 Pomorze

Obywatelki i obywatele!
Rząd, wykorzystując Sejm, rękoma posłów partii rządzącej wypowiada otwartą wojnę niezależnemu sądownictwu!
Zaplanował represje wobec sędziów i prokuratorów włącznie z wydaleniem z zawodu, za obronę niezależności sądów od pozostałych władz!
Otwarcie nakazuje zaniechanie stosowania prawa europejskiego!
To koniec trójpodziału władzy oraz krok w kierunku wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej!
Wzywamy wszystkich do protestu! Dzisiaj Sędziowie, Jutro Ty!
18 grudnia o godzinie 18.00 wyjdźmy na ulice w całej Polsce - solidarni z sędziami! Spotkajmy się:

  • przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30/34
  • przed Sądem Rejonowym w Gdyni, Palcu Konstytucji 5
  • przed Sądem Rejonowym w Wejherowie, ul. Jana III Sobieskiego 302
  • przed Sądem Rejonowym w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 13
  • przed Sądem Rejonowym w Lęborku, ul. Przyzamcze 2
  • przed Sądem Rejonowym w Sopocie, ul. 1 Maja 10

#SolidarnieZSędziami #DziśSędziowieJutroTy #BronimySądów #WszystkichNasNieSpalicie

Aktualizowane informacje:
https://www.ruchkod.pl/dzis-sedziowie-jutro-ty/

Mapa Google z miejscami wydarzeń: Mapa

REGULAMIN WYDARZEŃ:
👉 Celem zgromadzeń jest pokazanie sprzeciwu wobec złożonej w Sejmie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. (druk 69)
👉 Zgromadzenia mają charakter pokojowy.
👉 Akcja ma charakter obywatelski, nie reprezentuje żadnej partii politycznej. Zabrania się wnoszenia emblematów partyjnych, jednak dozwolone są wszelkie emblematy organizacji i ruchów obywatelskich oraz prawniczych, jak z flagi, np. polska, europejska.
👉 Zapraszamy z transparentami, które dotyczą tematu i wyrażają solidarność z sędziami i prokuratorami.
👉Głos zabierają sędziowie, prawnicy, oraz obywatele i obywatelki (w tym reprezentanci organizacji obywatelskich).
👉Nie używamy mowy pogardy i nienawiści, ale za to będziemy skandowali - bez mowy nienawiści.
👉Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, wulgarnych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, narodowość lub pochodzenie etniczne, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
👉Zabrania się wnoszenia na teren zgromadzenia: broni, materiałów pirotechnicznych, przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, bądź innych niebezpiecznych przedmiotów oraz alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych.
👉Zabrania się używania otwartego ognia w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych ludzi oraz obiektów, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, używania wuwuzeli.
👉Wszelkie zbiórki podpisów, środków finansowych i inne działania towarzyszące zgromadzeniu mogą być podejmowane po udzieleniu zgody przez wszystkich organizatorów.
👉Od uczestniczek i uczestników wymaga się postępowania zgodnego z charakterem
zgromadzenia i niniejszym regulaminem. Wszystkie naruszenia tej zasady skutkować będą
usunięciem takiej osoby ze zgromadzenia.
👉Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia transparentów i innych materiałów, jeśli złamią postanowienia.
👉 Za bezpieczeństwo uczestniczek i uczestników zgromadzenia odpowiadają organizatorzy tj przewodniczący zgromadzeń.

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , , , , , , , , .