AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO

REGION POMORSKI KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W NOWEJ INICJATYWIE EDUKACYJNEJ – AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO

 

Spotkania w Akademii są skierowane do tych wszystkich, którym sprawa demokracji leży na sercu i chcą lepiej poznać filary, na których się ona opiera, po to, aby następnie tę wiedzę spożytkować w aktywnym działaniu społecznym.

W cyklu wykładów i dyskusji chcemy omówić podstawowe aspekty prawidłowo funkcjonującego systemu demokratycznego. Tematyka będzie dotyczyła systemu sądownictwa, mediów i wolności słowa, praw człowieka i swobód obywatelskich, środowiska i ekologii, a także najnowszej historii Polski. Będziemy się zajmowali ideami dziennikarstwa obiektywnego i bezstronnego, a także mediami społecznościowymi, ich wpływem na opinię publiczną, ich blaskami i cieniami.

Omówione też zostaną tak ważne pojęcia jak mowa nienawiści, czy poprawność polityczna, prawa mniejszości w społeczeństwie demokratycznym i wszelkie formy dyskryminacji. Wykładowcami w Akademii będą znakomici specjaliści w swoich dziedzinach m.in. prof. Tadeusz Sławek, prof. Magdalena Środa, prof. Jerzy Zajadło, prof. Anna Machnikowska, red. Adam Michnik.

Spotkania będą się odbywały w systemie on-line, co sobotę, z wyłączeniem dni świątecznych, około godziny 10:00. Zaczynamy 6 marca 2021, uroczyste zakończenie – 5 czerwca 2021.

Podstawową formą działania Akademii będą spotkania o charakterze seminaryjnym, w których będzie uczestniczyć zamknięta grupa około 20 słuchaczy. Czas trwania każdego spotkania – ok. 3 godziny. Członkowie otrzymają materiały szkoleniowe, lektury do zapoznania się, będą też aktywnie uczestniczyli w dyskusjach z wykładowcami. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, ale osoby, które zadeklarują taką chęć, będziemy prosili o konsekwentną obecność. Uczestnicy kursu otrzymają dyplom ukończenia.

Równolegle, planujemy otwartą transmisję on-line przynajmniej części wykładów na FB KOD. Osoby obserwujące będą mogły zadawać pytania na czacie.

Ostateczny termin zgłoszeń: 28 lutego 2021.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach Akademii, a także wszelkie pytania, prosimy kierować do koordynatorki projektu, Iwony Dettlaff, na adres mailowy: [email protected], tel. 797-730-522.


PROGRAM SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU MODUŁÓW. PONIŻEJ PODAJEMY TEMATY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW I SPOTKAŃ, WRAZ Z TERMINAMI ORAZ NAZWISKAMI WYKŁADOWCÓW. WYKŁADY I SPOTKANIA BĘDĄ SIĘ ROZPOCZYNAĆ OKOŁO GODZINY 10:00.

PROGRAM (III-VI 2021)

WYKŁAD INAUGURACYJNY

1. 6.III: Rozum szlachetniejszy i ślepa furia. Nadzieje społeczeństwa otwartego

prof. Tadeusz Sławek


MODUŁ I: JĘZYK, MEDIA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

2. 13.III: Ideały bezstronności mediów oraz obiektywnego informowania

prof. M. Przylipiak, Iwona Dettlaff

3. 13.III: Social media jako przestrzeń sprzyjająca radykalizacji postaw

dr Michalina Rutka

4. 20.III: Kodeks BBC jako zestaw praktycznych wskazówek dotyczących bezstronności mediów

prof. M. Przylipiak, Iwona Dettlaff

5. 20.III: Wpływ mediów społecznościowych na świat realny w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych

dr Michalina Rutka

6. 27.III: Mowa nienawiści

prof. Ewa Graczyk


MODUŁ II: PRZECIW WYKLUCZENIU I DYSKRYMINACJI

7. 10.IV: Obcy, inny, wykluczony a moralność życia publicznego

prof. Magdalena Środa

8. 17.IV: Różnorodne społeczeństwo

Anna Tatar

9. 17.IV: Porównanie prawodawstwa antydyskryminacyjnego: UK/UE/Polska

Iwona Dettlaff


MODUŁ III: EKOLOGIA A DEMOKRACJA

10. 24.IV: Zielona praworządność

Robert Suligowski

11. 24.IV: Życie w epoce post-wzrostu. Dlaczego można i trzeba żyć bez plastiku

Tomasz Sene Wojciechowski

12. 8.V: Weganizm jako objaw odpowiedzialności klimatycznej

Joanna Braula, Aleksandra Bełdowicz

13. 8.V: Zielony aspekt praw kobiet

Magdalena Gałkiewicz, Aleksandra Kołeczek


MODUŁ IV: PRAWORZĄDNOŚĆ

14. 15.V: Reguła Radbrucha

prof. Jerzy Zajadło

15. 22.V: Idea niezależności sędziowskiej

prof. Anna Machnikowska

16. 22.V: Idea trójpodziału władzy

prof. Anna Machnikowska


MODUŁ V: HISTORIA: OKRES TRANSFORMACJI USTROJOWEJ I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁCZESNOŚĆ

17. 29.V: Stosunek do komunizmu i komunistów

18. 29.V: Dylematy transformacji gospodarczej

dr Piotr Kuropatwiński

19. 5.VI: Polityka historyczna

red. Adam Michnik

Uroczyste zakończenie kursu.

Zapraszamy!