AKADEMIA SPOŁECZEŃSTWA OTWARTEGO

Akademia Społeczeństwa Otwartego to inicjatywa edukacyjna pomorskiego regionu Komitetu Obrony Demokracji. U jej podłoża leży przekonanie, że wiele naszych współczesnych problemów bierze się z braku wiedzy i edukacji, w tym zwłaszcza edukacji obywatelskiej. Uczeń polskiej szkoły nie dowiaduje się, jak funkcjonuje nowoczesne społeczeństwo, czym jest wolność słowa i jakie są jej ograniczenia, na czym polega rzetelność dziennikarska, jak się poruszać w gąszczu mediów tradycyjnych i społecznościowych, czym jest trójpodział władzy i dlaczego jest on ważny, jak i dlaczego należy dbać o środowisko naturalne i jaki jest jego związek z demokracją, czym są prawa człowieka, czym są prawa mniejszości. Mówiąc krótko, polski system edukacyjny nie uczy współczesnego świata,  a przeprowadzane ostatnio zmiany w polskiej szkole zmierzają do tego, że młodzi ludzie, karmieni archaiczną bogoojczyźnianą propagandą, będą w jeszcze mniejszym stopniu przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom współczesności. Do tego, w polskiej historii ostatnich 200 lat, zdominowanej przez okresy podległości i rządów autorytarnych, nie bardzo było kiedy wprawiać się w trudnej sztuce budowania społeczeństwa otwartego, opartego na rządach prawa, ograniczającego samowolę rządzących, dumnego z tego we własnej przeszłości, z czego dumnym być należy, lecz nie uchylającego się od rozmowy o sprawach trudnych, szanującego ludzi w całej ich różnorodności, niezależnie od ich przynależności narodowej, rasy, zamożności, wyznawanej religii czy orientacji seksualnej. W efekcie pewna część polskiego społeczeństwa ciąży ku państwu autorytarnemu, a inna odczuwa zamęt i niepewność. Temu właśnie ma zaradzić – na miarę możliwości – Akademia Społeczeństwa Otwartego. Jest to cykl spotkań, wykładów i dyskusji poświęconych kluczowym aspektom funkcjonowania społeczeństwa otwartego. W pierwszej odsłonie, która odbywała się wiosną 2021, przeprowadziliśmy łącznie 19 spotkań poświęconych takim kwestiom jak media, praworządność, przeciwdziałanie wykluczeniu, ekologia czy historia najnowsza. Wśród naszych wykładowców były takie osoby jak Tadeusz Sławek, Jerzy Zajadło, Anna Machnikowska, Magdalena Środa, Adam Michnik, i inni. W drugim semestrze, wiosną roku 2022, tematem przewodnim była kondycja współczesnego społeczeństwa polskiego. Zastanawialiśmy się, jak zdefiniować naród, zwłaszcza w dobie globalizacji i masowych migracji, a także, jacy jesteśmy my, Polacy. Omawialiśmy takie kwestie jak: nasz stosunek do ludzi innych wyznań, narodów, grup etnicznych; stereotypy narodowe; modele wychowania patriotycznego; sposób nauczania historii; kanon lektur szkolnych i ich wpływ na tożsamość narodową; nawyki językowe i ich znaczenie dla rozumienia świata; polska praca. Bieżąca sytuacja sprawiła też, że w wielu wykładach pojawiły się wątki ukraińskie. Wśród wykładowców w tej odsłonie znaleźli się, między innymi, profesorowie Marta Koval, Magdalena Środa, Michał Rusinek, Cezary Olbracht-Prądzyński, Stefan Chwin, a także Adam Balcer, Małgorzata Antuszewicz, Lena Kuklińska, Michał Lewandowski, Beata Pawlik, Piotr Kuropatwiński, i inne znamienite osoby. Obecnie przygotowywany jest kolejny semestr Akademii.

Semestr I :

 1. 06 marca 2021 – Inauguracja ASO https://www.facebook.com/watch/live/ref=watch_permalink&v=532519704393291
 1.  13 marca 2021//Wykład 1: dr Michalina Rutka „ Social media jako przestrzeń sprzyjająca radykalizacja postaw https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/345894213467092 //Wykład 2: Mirosław Przylipiak „Ideały bezstronności mediów oraz obiektywnego  informowania” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/256975405913859
 2. 20 marca 2021 – Wykład dr Michalina Rutka „Wpływ mediów społecznościowych na świat realny w kontekście aktualnych wydarzeń politycznych” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/525225388823819
 3. 20 marca 2021 – Iwona Dettlaff „Kodeks BBC jako zestaw praktycznych wskazówek dotyczących bezstronności mediów” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/273297864305074
 4. 27 marca 2021 – Wykład dr hab. Ewa Graczyk „Mowa nienawiści” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/1232423020507857
 5. 10 kwietnia 2021 –  prof. Magdalena Środa „Obcy, inny, wykluczony a moralność życia publicznego” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/277039717225504
 6. 17 kwietnia 2021 – Wykład dr Anna Tatar „Różnorodne społeczeństwo” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/917559625496274
 7. 24 kwietnia 2021 – Wykład Robert Suligowski „Zielona praworządność” dr inż. Tomasz Wojciechowski „Życie w epoce post-wzrostu. Dlaczego można i trzeba żyć bez plastiku”  https://www.facebook.com/VidKOD/videos/494581021576855
 8. 08 maja 2021 – Wykład Joanna Braula, Aleksandra Bełdowicz „Weganizm jako objaw odpowiedzialności klimatycznej” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/3040317796196896
 9. 15maja 2021 – Wykład prof. Jerzy Zajadło „Reguła Radbrucha” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/596129208031139
 10. 22 maja 2021 – Dwa wykłady prof. Anna Machnikowska //1. Idea niezależności sędziowskiej// 2. Idea trójpodziału władzy.  https://www.youtube.com/watch?v=FLer5J5qtOI
 11. 29 maja 2021  -Wykład prof. Piotr Perkowski „Stosunek do komunizmu i komunistów”, dr Piotr Kuropatwiński „Dylematy  okresu transformacji” https://onedrive.live.com/?authkey=%21AK7ApzkVFH9qTHY&cid=59BC2599D38F9C76&id=59BC2599D38F9C76%21519861&parId=59BC2599D38F9C76%21519492&o=OneUp
 12. 30 maja 2021 – Wykład red. Adam Michnik „Polityka historyczna” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/872666119998092

semestr II :

 1. 08 listopada 2021 – Wykład prof. Jan Hartman „Czy istnieje naród polski?” https://www.youtube.com/watch?v=HMdXnPtfkCg
 2. 05 marca 2022 – Wykład prof. Marta Koval „Dzięki Ci Boże, że nie jestem Moskalem !”   https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/750520939262581
 3. 12 marca 2022 – Wykład prof. dr hab. Cezary Obracht – Prondzyński ” Polacy jako Obywatele. Wokół pytań o odpowiedzialność za demokrację, samorząd i rozwój”
 4. 19 marca 2022 – Wykład dr Piotr Kuropatwiński „Miejsce społeczeństwa polskiego w świetle koncepcji wielowymiarowego klasyfikowania kultur organizacyjnych opracowanej przez Geerta Hofstede”.  https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/1179279412905682
 5.  26 marca 2022 – Wykład prof. Stefan Chwin „Sienkiewicz – Bóg, polski seks i Ojczyzna” https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/340943271400208
 6.  02 kwietnia 2022 – Wykład prof. Michał Rusinek „Współczesny patriotyzm na tle retoryki dobrej zmiany”  https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/662991404766035
 7.  7 kwietnia 2022 – Wykład Agnieszka Jankowiak-Maik (Babka od „histy”) -„Historia Patriotyczna” https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/550382876656328
 8. 09 kwietnia 2022 – Wykład Małgorzata Antuszewicz – „Kanon lektur szkolnych, a wychowanie młodego Polaka”  https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/2206494646164516
 9. 14 kwietnia 2022 – Wykład dr Piotr Kuropatwiński  -” Jak poprowadzić zwycięskie kampanie oporu obywatelskiego XXI  wieku” https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/713455606436123
 10. 21 kwietnia 2022 – Wykład dr Beata Pawlik – ” Orientacje mentalnościowe a kwestia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce”  https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/2204819746361433
 11. 14 maja 2022  – Wykład Lena Anna Kuklińska „Polska młodzież- wizje demokracji” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/332916452318008
 12. 21 maja 2022 – Wykład Adam Balcer „Orzeł i Tryzub – ukraińska historia Polski.” https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/701934637780417
 13. 28 maja 2022 – Mikołaj Lewandowski „Graniczny mur nienawiści” https://www.youtube.com/watch?v=oJSPf9bBlYs
 14. 4 czerwca 2022 –  prof. Magdalena Środa „Wartości, normy – instrukcja obsługi” https://www.facebook.com/VidKOD/videos/414280623888397

Semestr III :

 1.  24 października 2022  – Dorota Halaburda, „Nie Widzę, ale Wiem!” https://fb.watch/gmIoYC3LI6/
 2. 29 października 2022  – „Co z tą szkołą!” – panel dyskusyjny z udziałem Moniki Chabior, Agnieszki Tomasik, Małgorzaty Antuszewicz,  Ewy Graczyk, prowadzenie Ewa Topór Nawarecki.  https://tinyl.io/7Eut
 3. 03 listopada 2022 – godz.18.00 –  Warsztaty dr Beata Pawlik, Rozwiązywanie konfliktów. Mediacje.
 4. 12 listopada 2022 – godz. 18.00 – prof. Jan Hartman ” Co to jest Społeczeństwo Otwarte” https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/1868518290147667
 5. 28 listopada 2022 – godz. 18.00 – Panel dyskusyjny „Społeczeństwo otwarte”. Prowadzenie Beata Pawlik. Paneliści: Małgorzata Antuszewicz, Ewa Topór Nawarecka, Michał Piotr Szulc, Mirosław Przylipiak. https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/1597109337375262
 6. 01 grudnia 2022 – godz. 18.00 – Andrzej Celiński „Finansowanie szkolnictwa wyższego, a kształcenie otwartych obywateli”.  https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/499012148870372
 7. 08 grudnia 2022 – godz. 18.00 – Wykład prof. Cezary Obracht-Prondzyński   ” Mono- czy wielokulturowa, religijna, językowa, etniczna, regionalna Rzeczpospolita”. https://fb.watch/hi1lTGG0jt/
 8. 19 grudnia 2022 – godz. 18.00 – Rozmowy niekontrolowane – spotkanie z Władysławem Frasyniukiem. https://fb.watch/hwCDjNbDxy/

Semestr IV :

1. 02 marca 2023 – godz. 18.00 – Wykład prof. Dariusza Filara ” Rozdawnictwo kontra polityka społeczna” – https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/911543629968247

2. 10 marca 2023 – godz. 18.00 – Wykład prof. Piotra Uziębło ” Wybory w Polsce – wolne, ale czy rzetelne ?” – https://www.facebook.com/kodpomorze/videos/235950505447009

3. 16 marca 2023 – godz. 18 – Wykład dr Beaty Pawlik „Młodzi nieobecni?”

4. 23 marca 2023 – godz.18 – Wykład prof. Wojciecha Sadurskiego „Demokracja na czarną godzinę”

Posted in Projekty.