Akademia Społeczeństwa Otwartego – 19.03.2022 – spotkanie on-line

Miejsce społeczeństwa polskiego w świetle koncepcji wielowymiarowego klasyfikowania kultur organizacyjnych opracowanej przez Geerta Hofstede.
dr Piotr Kuropatwiński
W ramach wykładu omawiającego miejsce społeczeństwa polskiego na sześciu wymiarach kultur organizacyjnych Geerta Hofstede wykładowca wprowadzi słuchaczy w koncepcję klasyfikowania różnych sposobów ‘zaprogramowania umysłu’ oraz rodzajów kultur organizacyjnych dominujących w różnych krajach świata oraz miejsce społeczeństwa polskiego (różnych jego odłamów) na osiach skali opracowanych przez holenderskiego antropologa kultury Geerta Hofstede oraz jego współpracowników. W dalszej części wykładu przedstawi implikacje tak przedstawionej klasyfikacji dla działań ugrupowań pro-demokratycznych w naszym kraju w obecnej sytuacji. Osobom chcącym lepiej poznać sposób klasyfikowania różnych sposobów zaprogramowania umysłu proponowanych przez G. Hofstede polecam przeczytanie książki G.Hofstede pt. „Kultury a organizacje – zaprogramowanie umysłu” wydanej nakładem Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego oraz/lub odwiedzenie strony internetowej https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/

Wykład odbędzie się on-line w godzinach 10.00-12.00. W celu wzięcia udziału zapraszamy do odwiedzenia strony na FB.

Piotr Kuropatwiński, doktor ekonomii, emerytowany starszy wykładowca Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca ekonomii w Gdańskiej Fundacji Szkolenia Menadżerów oraz Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu. Współpracownik Gdańskiej Akademii Bankowej, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, German Marshall Fund of the United States, Fundacji Dekaban Liddle na Uniwersytecie w Glasgow. Koordynator zespołu tłumaczy pierwszego podręcznika współczesnej ekonomii wydanego pod auspicjami Fundacji Gospodarczej NSZZ Solidarność w 1991 roku autorstwa R.McKenzie i in. a także wielu opracowań poświęconych ekonomii, integracji europejskiej, bankowości, finansów oraz szeregu innych tekstów dotyczących zarządzania strategicznego oraz rozwoju organizacyjnego. Autor rozdziałów podręcznika „Polityka gospodarcza” poświęconych charakterystyce systemu gospodarczego PRL oraz reformom okresu transformacji ustrojowej lat 1989-90. Uczestnik 15 międzynarodowych konferencji planowania rowerowego Velo-City, współautor Planów Zrównoważonej Mobilności Gdyni i Gdańska, a także Studium Zrównoważonej Mobilności Sopotu.

Posted in Wydarzenia and tagged , , , , , , .