Mono czy wielokulturowa, religijna, językowa, etniczna, regionalna Rzeczypospolita – prof. Cezary Obracht – Prondzyński – Gdańsk 08.12.2022 – ASO

Ostatni Wykład III semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego #Mono_czywielokulturowa_religijna_językowa_etniczna_regionalnaRZECZPOSPOLITA transmitowany na żywo z Biblioteki Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu, wygłoszony przez profesora #CezaryObracht_Prondzyński socjologa, antropologa i historyka, prowadził członek pomorskiego #KOD #PiotrKuropatwiński.
Wykład rozpoczął się od omówienia korzeni wieloregionalności od czasów Średniowiecza – jak tworzyło się państwo polskie? Co ono znaczyło? Jakie miało relacje z sąsiadami? Dalej, wykład dotykał Wojny Trzynastoletniej stoczonej w połowie XV wieku, pomiędzy państwem zakonu krzyżackiego, a Koroną Królestwa Polskiego jak również znaczącego czasu Rzeczpospolitej Obojga Narodów – Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. W kolejnym wątku, profesor omówił I rozbiór Polski i przypomniał, że w tym roku pomimo, że to okrągła rocznica – 250 lat od tego czasu, nikt nie pokusił się o przypomnienie tego faktu, jego znaczenia, co on przyniósł dla Polski , a był przecież sprawą fundamentalną. Później omawiane były kolejne historyczne wydarzenia Polski, i dalej stosunki etniczne, językowe i wyznaniowe oraz problem żydowski – pogromy, wyjazdy ludności żydowskiej, antysemityzm w latach 1926 – 1933. Dalej II wojna światowa i jej zbrodnie, o czym świadczy między innymi Piaśnica i Szpęgawsk. A po wojnie ucieczki i wysiedlanie Niemców, wywózka na wschód, repatriacja, migracja przygraniczna czy Akcja Wisła – wysiedlanie Ukraińców i Łemków. Było też o tworzeniu nowego społeczeństwa, napływowego do różnych zakątków Polski, co widoczne jest nie tylko w języku i obyczajach, ale również w decyzjach politycznych, o czym świadczą wyniki wyborów w 2019 roku przedstawione na mapie, widocznej na jednym ze zdjęć – zwycięskie komitety w gminach do sejmu RP.
Po wykładzie były pytania słuchaczy. Jedno z nich – jak zrobić, aby mapa (wymieniona w zdaniu wyżej) zmieniła kolory niebieskie na żółte? Odpowiedź profesora – prace społeczne i edukacyjne – zostało nam tylko dziesięć miesięcy i to jest mało czasu!
Na zakończenie przekazaliśmy profesorowi nasz pamiątkowy album Pomorski Alfabet KOD-u.
Link do relacji ze spotkania: https://fb.watch/hi1lTGG0jt/
Posted in Relacje and tagged , , , .