Po co ASO? – panel dyskusyjny -Gdańsk 28.11.2022

Planowany w ramach III semestru Akademii Społeczeństwa Otwartego wykład polskiego lekarza Janusza Limona na temat problemów etycznych związanych z genetyką kliniczną ze szczególnym uwzględnieniem metody in vitro, z uwagi na niedyspozycję zdrowotną profesora, spowodował, że zamiennie odbył się panel #Inicjatywakształceniaobywateli transmitowany na żywo z Oliwskiego Ratusza Kultury w Gdańsku. W panelu udział wzięli członkowie pomorskiego Komitetu Obrony Demokracji #EwaTopór_Nawarecka, #GosiaAntuszewicz, #MirosławPrzylipiak, #MichaPiotrSzulc prowadziła członkini pomorskiego #KOD #BeataPawlik.
Pytania kierowane, przez prowadzącą panel, do uczestników dotyczyły społeczeństwa otwartego, w którym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem, a także u podstaw którego leżą prawa jednostki, wolność stowarzyszeń i sprawy dotyczące społeczności.
Pierwsze pytanie dotyczyło cech charakterystycznych społeczeństwa otwartego jak ruchliwość społeczna – horyzontalna – pozioma – oznaczająca przemieszczanie się w przestrzeni oraz przechodzenie z jednej grupy społecznej, do drugiej, bez zmiany dotychczasowo zajmowanej pozycji społecznej, czy raczej ruchliwość wertykalna – pionowa – oznaczająca przechodzenie w dół lub w górę względem struktury klasowej?
W trakcie dyskusji paneliści starali się odpowiedzieć na temat pozytywnej roli #KOD w kreowaniu rzeczywistości jak – wychodzenie na ulicę, pokazywanie społeczeństwu niezadowolenia, edukowanie poprzez protesty.
W oparciu o pozycję „Czas plemion” Michel’a Maffesoli, a w niej poruszony neotrybalizm dwóch plemion – w naszej rzeczywistości to władza i obywatele, gdzie każda z grup żyjąca w swoich bańkach, zastanawiano się o potrzebie kontynuowania Akademii Społeczeństwa Otwartego. Roli jaką ma spełniać? Czy winna otworzyć się na słuchacza drugiej strony? Zaprosić ją do uczestnictwa? Głosy były podzielone. Jedni mówili, że w takim spotkaniu pewnie nie wzięliby by udziału, drudzy, w tym #MichałPiotrSzulc mówił o konieczności takich spotkań i wysłuchania na nich drugiej strony.
Podkreślano również rolę komunikacji. Dobieraniu właściwych słów w rozmowie, bo „bez komunikacji nie ma relacji”.
Po zakończeniu transmisji odwiedził nas gospodarz sali ratusza, w którym odbywało się spotkanie #AndrzejStelmasiewicz Radny Miasta Gdańska, znany z obywatelskich inicjatyw, któremu #EwaTopór_Nawarecka zadała pytanie „Co zrobić, aby człowiek/społeczeństwo było otwarte”. Pytany, swoją otwartość upatruje w pochodzeniu, wychowaniu, przeżyciach jakich doznał w okresie transformacji w latach 80. XX wieku oraz w radości życia rodzinnego.
Posted in Relacje.