Władze Stowarzyszenia

Zarząd Regionu

zarzad@kod-pomorze.pl

Przewodnicząca
Ewa Topór-Nawarecka

Wiceprzewodnicząca


Skarbnik
Katarzyna Wiśniewska
skarbnik@kod-pomorze.pl

Sekretarz

Członkowie zarządu:
Piotr Ejsmont

Jarosław Makowiec
Mirosław Przylipiak
Longin Skrzypiński
Michał Piotr Szulc

 

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Andrzej Sulkowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Jerzy Koniecki
Tomasz Wawrzko

Kontakt:
komisja_rewizyjna@kod-pomorze.pl

Sąd Koleżeński

Przewodnicząca
Barbara Goworowska - Milewska

Zastępca Przewodniczącego
Magdalena Jędrychowska

Sekretarz
Agnieszka Pęksyk

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
Andrzej Kupidura
Agnieszka Pęksyk

Kontakt:
sad_kolezenski@kod-pomorze.pl